Sørreisa

Sørreisa

Industriavdelingens lokasjon for trevare- og plast produksjon.

Øyjordnesvn. 1, 9310 Sørreisa