Yttersia / Gryllefjord

Yttersia / Gryllefjord

Serviceavdelingens lokasjon på Yttersia med vedproduksjon, bruktbutikk og diverse serviceoppdrag.

Nerveien 77, 9380 Gryllefjord