Nygård

Nygård

Industriavdelingens lokasjon for plastproduksjon og service-avdelingens Jobbfrukt produksjon.

Strandveien 112, 9300 Finnsnes