Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakere med tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes forutsetninger.

Mulighet til forsterket VTA-plass gjennom 1-1 bemanning baseres på enkeltvedtak hos kommunen.

Innsøking via NAV.