Livsstyrketrening (LST)

Livsstyrketrening (LST)

Mange som har langvarige helseplager - som smerter i kroppen, stress, indre uro, tristhet og kanskje søvnplager osv., erfarer at selvbildet også blir dårligere og de kjenner seg ofte mer sårbare. I tillegg til disse plagene sliter mange også med
tanker knyttet til hva omgivelsene - både jobbkollegaer, familie, venner og naboer tenker om at de er syke.

Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseplager ikke er enten fysiske eller psykiske. Måten jeg lever mitt liv i hverdagen med daglige utfordringer og valg, det livet jeg har levd på godt og vondt, bærer jeg med meg. Alt dette til sammen setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og helseplager.

I livsstyrketrening arbeider vi derfor ut fra forståelsen om at tanker, følelser og kropp og levd liv henger sammen, og at kroppslige helseplager kan være et uttrykk for ”livet som setter seg i kroppen”. Ofte finnes det ikke én årsak til plagene. Tvert imot, kroppslige plager kan være et uttrykk for en ubalanse i personens liv, en ubalanse som kanskje har vart over tid. Kroppen har kanskje ”sagt fra” lenge, men fordi de fleste av oss ikke er vant til eller har kunnskap om at det å lytte til kroppen kan være viktig, så fortsetter vi å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler. Kurset handler bl.a. om å rette blikket innover, lære å lytte til kroppen, og lære om hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen.