Stillinger

Stillinger

Kort info om de ulike stillingene som eksisterer i Mitra AS.

Arbeidsleder:

 • Arbeidsleder har ansvar for å instruere, rettlede og følge opp den enkelte deltager (VTA) i arbeidssituasjonen og bidra til at målsettinger for tiltaket følges. 
 • Arbeidsleder skal bidra til loggføring og rapportering av den enkelte deltager (VTA) i henhold til oppsatte planer.
 • Arbeidsleder skal delta i den daglige tjenesteproduksjonen i avdelingen og bidra til et produktivitetsnivå og en kvalitet som forventet.

Produksjonsarbeider:

 • Har sin hovedaktivitet innen produksjon av virksomhetens varer og tjenester.
 • Skal delta i den daglige tjenesteproduksjonen i avdelingen og bidra til et produktivitetsnivå og en kvalitet som forventet.

Veileder:

 • Veileder har ansvar for at det utarbeides målsettinger for tiltaket for den enkelte deltaker (APS) og at arbeidsoppgavene til den enkelte deltaker står i forhold til de oppsatte mål.
 • Veileder har, i samarbeid med avdelingsleder/arbeidsleder, ansvar for å instruere og rettlede den enkelte deltaker (APS) i arbeidssituasjonen og at målsettinger for tiltaket følges.

Tiltaksleder:

 • Tiltakssleder er leder for tiltaksavdelingen og skal organisere bedriftens tiltaksarbeid og gjennom oppfølging og veiledning iverksette nødvendige tiltak for å sikre utviklingen i henhold til kravspesifikasjonene fra NAV.

Avdelingsleder:

 • Avdelingsleder har overordnet ansvar for ledelse, tiltak, produksjon, salg/marked i egen avdeling.

Økonomiansvarlig:

 • Har ansvar for oppfølging av bedriftens økonomi.
 • Deltar – i samarbeid med Direktør og Administrasjonsleder – i planleggingen av overordnet økonomisk drift, kalkulasjoner, prosjektøkonomi.

Administrasjonsmedarbeider:

 • Har overordnet ansvar for bedriftens sentralbord og arkiv.
 • Utfører oppgaver innen administrasjon, informasjon, personalforvaltning mv etter nærmere anvisning.

Administrasjonsleder:

 • Leder av administrasjonsavdelingen. 
 • Nestleder i virksomheten.
 • Overordnet ansvar for bedriftens personalsektor.

Direktør:

 • Direktør skal stå for den daglige ledelse av selskapets virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.
 • Bør være bosatt i Midt-Troms distriktet.