Tungenesset.jpg

Mitra AS eies av Senja- og Sørreisa kommune, og er en av landets 210 vekstbedrifter med hovedkontor på Finnsnes. En vekstbedrift har som formål å gi mennesker med ulike behov mulighet til å komme i arbeid. I tillegg til å være arrangør av arbeidsmarkedstiltak tilbyr Mitra AS vaskeritjenester og serviceoppdrag. Vi produserer også diverse produkter som bl. a. èngangspaller, brøytestikker og har ulike mat- og overnattingstilbud.

 

Klikk deg innom våre avdelinger i hovedmenyen og bli bedre kjent med oss.

sorreisa_logo.png
IMG_9821.jpg

I jobb

Mange av våre VTA ansatte og AFT deltakere har flere år bak seg i ordinært arbeid, men har havnet i en situasjon der de trenger drahjelp for komme seg opp en motbakke og videre i livet. Andre er unge mennesker som aldri har kommet seg inn i arbeidslivet, eller falt ut fra skolen. Det kan være mennesker med utviklingshemning, med fysiske eller psykiske utfordringer, med rusproblemer, eller som av andre årsaker trenger ekstra bistand for å kunne mestre en jobb. Alle som vil bør få jobbe.

På Mitra kan vi tilby både varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), arbeidsforberedende trening (AFT) og Lærekandidatordning.

Produkter og tjenester

Produksjons- og servicearbeidet utføres av ansatte på varig tilrettelagt arbeid (VTA) og deltakere i arbeidsforberedende trening (AFT) sammen med sine arbeidsledere. Vi tilbyr vaskeritjenester og diverse serviceoppdrag, og produkter fra vår mat-, service- og industriavdeling.

 

Når du benytter deg av våre tjenester og produkter bidrar du til vårt tiltaksarbeid. Mitra gjør arbeid mulig for alle.