top of page
Gruppebilde Sørvika.jpg

OM OSS

Logo_farge.png
sorreisa_logo.png

Mitra AS ble etablert i 1995 og ble i år 2000 et aksjeselskap. Fra 2022 er vi et datterselskap av Mitra Holding AS som eies av Senja kommune og Sørreisa kommune, og er en av landets 210 vekstbedrifter. Formålet vårt er å tilrettelegge for at flere mennesker kan være en del av arbeidslivet og utføre meningsfylt arbeid. Hovedkontoret ligger på Finnsnes i Senja kommune – og vi har aktivitet i begge våre eierkommuner.

Vi utfører ulike oppgaver innen industriell produksjon, vaskeri, serviceoppdrag, kafé, catering og botell. Vi selger tiltaksplasser til vår gode samarbeidspartner NAV og til våre entusiastiske eierkommuner. Vi samarbeider godt med både PPT, Troms og Finnmark Fylkeskommune, KomOpp, grunnskoler, videregående skoler og en lang rekke private virksomheter. Ja, vi har mange relasjoner både mot det offentlige og private – og vi er takknemlige for å ha så mange gode medspillere.

Eiere

Visjon

MESTRING – GLEDE – VEKST

 

Vi har et positivt menneskesyn og tro på hver enkelts evne for læring, utvikling og bruk av egne ressurser.

 

Verdier

RESPEKT – SAMHANDLING – PÅLITELIGHET – KOMPETANSE

Det er svært god samfunnsøkonomi i å gi et varig og godt tilrettelagt jobbtilbud. Og i tillegg er det Mitrastisk god livskvalitet for den som får jobb her.

At vi lykkes med dette arbeidet skyldes ikke minst at vi har kunder og andre samarbeidspartnere som tar samfunnsansvar ved å kjøpe våre tjenester og produkter.

Vi betaler ikke utbytte til våre eiere, men re-investerer overskudd i virksomheten. Slik skaper vi enda bedre, tryggere, mer varierte og flere arbeidsplasser.

VEDTEKSTFESTET FORMÅL

Arbeide for å oppfylle de krav som stilles til oss som tiltaksarrangør for NAV og andre oppdragsgivere - herunder:

  • Utføre kvalitetssikret tiltaksarbeid i tråd med de krav som stilles.

  • Jobbe for at bedriften er attraktiv for arbeidstakere innen alle våre tiltaksområder.

  • Utvikle forretningsområder som sikrer gode og varierte arbeidsoppgaver.

  • Legge til rette for trivsel, utfordringer og utviklingsmuligheter for bedriftens arbeidstakere og øvrige ansatte.

 

Formålet vårt viser at vi har et viktig samfunnsoppdrag, og at vi driver med aktivitet som er av allmenn interesse.

Alt dette gjør at vi tillater oss å stille svært høye krav til våre ansatte, vår metodikk og våre systemer – og helt fornøyd med oss selv skal vi aldri bli.

Avdelinger

AVDELINGER

Administrasjonsavdelingen

er en samlet enhet som ivaretar Mitras administrative oppgaver og leverer støttetjenester internt i bedriften. Våre arbeidsområder er bl. a. informasjon, personal/HR, økonomi, kundetorg, markedsføring, profilering, og diverse støttesystemer.

 

Vårt sentralbord og kundetorg betjenes enkelte dager av ansatte i varig tilrettelagt arbeid. Av og til har vi også deltakere i AFT tiltaket hos oss på utprøving.

Vaskeriavdelingen

har to vaskerier lokalisert på Finnsnes og i Senjahopen. Vaskeriet på Finnsnes er vårt hovedvaskeri og er godkjent vaskeri for institusjons- og næringsmiddeltøy. Vaskeriene bruker moderne energi- og miljøvennlig teknologi for å kunne tilby stor kapasitet til markedet og trygge, gode arbeidsforhold for våre arbeidstakere.

De største bedriftskundene våre kjøper vask av tøy til institusjoner, hotell- og reiselivsnæring, og arbeidstøy til alle typer bedrifter. Vi tilbyr også transport og logistikkløsninger til kundene.

274302230_492599508929628_685786140319866765_n.jpg
industri2.jpg

Industriavdelingen

har i mange år produsert paller til sjømatnæringen og industrirelaterte bedrifter. Vi utvider og moderniserer nå vår fabrikk i Sørreisa for å være en trygg og fremtidsrettet leverandør som kan gi lokal god service og markedspris på paller i vår region.

 

Produksjon av brøytestikker og veiprodukter er også en stor del av industrien, her produseres og selges det brøytestikker med hele verden som marked.   

Matavdelingen

leverer frisk frukt og catering til bedrifter og private kunder fra eget storkjøkken på Finnsnes. Vi kan tilby kantineløsninger, lunsjer og møtemat.

Vi har lokale til utleie på Finnsnes for anledninger som eksempelvis dåp og konfirmasjon, med plass og dekketøy til ca. 90 personer. I tillegg leier vi ut møtelokaler med eventuell matservering.

Mitra leier også ut 4 moderne og møblerte leiligheter for korttidsleie i Strandveien sentralt på Finnsnes. Med tilsammen 9 soverom, servicetjenester, samt vask og tørkemuligheter for arbeidstøy. I tillegg tilbyr vi frokost og full pensjon.

 

Serviceavdelingen

tar seg av en rekke oppdrag som snømåking og strøsand på vinterstid, plenklipping og hagestell på sommeren. Våre dyktige ansatte produserer et variert sortiment av utemøbler, strøsandkasser, tørkebur for matvarer osv.

Vi har også transportoppdrag for ulike firmaer i nærområdet.

På vår lokasjon i Gryllefjord har vi en spennende bruktbutikk, samt at vi utfører garnarbeid for fiskeriflåten der og i Senjahopen.

Mitra AS er leverandør av hjelpemidler for Senja kommune.

Alle Mitras produkter og tjenester produseres gjennom tilrettelagte arbeidsplasser.

Tiltaksavdelingen

har i dag to tiltak på Mitra – Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT).

Bedriften har internt et tiltaksteam ledet av tiltaksleder. Tiltaksteamet er en viktig del av kvalitetssikringen av AFT tiltaket. Vi har også opprettet et fagteam hvor både arbeidsledere i VTA tiltaket og veilederne er med for å diskutere faglige utfordringer og viktige temaer knyttet til arbeidet vi utfører.

Veilederne i bedriften ivaretar deltakerne i AFT, men kan også involveres i utfordringer knyttet til de VTA ansatte. En slik organisasjonsform styrker kvaliteten på tilbudet ovenfor deltagerne. Veilederne og arbeidslederne drar veksler på hverandres kompetanse, arbeidsfeltet blir variert og arbeidsoppgavene blir mer utfordrende.

bottom of page