Overskrift 1

SERTIFISERINGER

Equass (European Quality in Social Services)

Er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med jevnlige eksterne revisjoner. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenester overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Godkjent vaskeri for helse- og næringsmiddeltøy

I juni 2019 ble vaskeriavdelingen på Finnsnes godkjent vaskeri for vask av næringsmiddeltøy. Vi er stolte av å være Norges første vekstbedrift som får denne godkjennelsen av Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK).

Fra tidligere er vi også godkjent vaskeri for vask av institusjonstøy.

Godkjenning for å merke varmebehandlet treemballasje

Mitra AS er godkjent av Mattilsynet for  merke treemballasje ISPM nr 15/ (WPM) i samsvar med kravene i 'Retningslinjer for regulering av treemballasjemateriell i internasjonal handel' - ISPM 15. Vi har etablert et internt kontrollsystem for å sikre samsvar med de godkjente kravene i ISPM 15. Mattilsynet verifiserer overholdelse av kravene i standarden.

Hovedkontor Finnsnes

Strandveien 110

9300 Finnsnes

Sørreisa

Øyjordnesvn. 1

9310 Sørreisa

Senjahopen

Mefjordveien 1419

9386 Senjahopen

Gryllefjord

Nerveien 77

9380 Gryllefjord

Stonglandseidet

Helsesentervn. 20

9392 Stonglandseidet

KONTAKT:

© 2021 Mitra AS

Levert av Mint Media AS