top of page
Gruppebilde Sørvika.jpg

I JOBB

ARBEIDSMULIGHETER

Arbeidsforberedende trening (AFT)

 

Arbeidsforberedende trening inneholder avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring.

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for de som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase, før de går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.

Målet med tiltaket er å styrke mulighetene for deltakerne til å skaffe arbeid.

Innsøking via ditt lokale NAV kontor.

aft

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

 

Opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakere som har behov for tilrettelagt arbeid. Arbeid og kvalifisering foregår gjennom produksjon av varer og tjenester. Arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes forutsetninger.

Vi tilbyr også mulighet til forsterkede VTA-plasser. Disse plassene baseres på enkeltvedtak hos kommunen.

Innsøking gjøres via NAV.

Vaskeri Senjahopen vinter 2020 Anne og Roy Helge.jpg
vta

Lærekandidat

 

Lærekandidatordningen er tilpasset de som ønsker videregående opplæring i bedrift, men som ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- og svenneprøve. Målet med ordningen er at lærekandidaten skal få delkompetanse i forhold til et fagbrev, samt få utstedt et kompetansebevis etter at kompetanseprøven er avlagt og bestått. Det kan tas delmål fra flere fagplaner.

lærekandidat

Praksisplass og utplassering

 

For grunnskole og videregående skole i våre eierkommuner.

Vi er arena for hospitering og/eller utplassering for elever med særskilte behov.

praksisplass

Samarbeid med eksterne bedrifter

 

Ekstern utplassering gjennom arbeidspraksis er en ordning som skal legge til rette for at de som er på utprøving/avklaring av arbeidsevne skal få anledning til å prøve seg i ordinært arbeidsliv og gjennom dette få avklart sine forutsetninger for deltakelse i fremtidig arbeidsliv. Vi har etter hvert lang og god erfaring med bruk av eksterne bedrifter for utprøving og ønsker å følge de opp så godt som mulig.

bedrifter

Livsstyrketrening

I livsstyrketrening arbeider vi ut fra forståelsen om at tanker, følelser og kropp og levd liv henger sammen, og at kroppslige helseplager kan være et uttrykk for «livet som setter seg i kroppen». Ofte finnes det ikke én årsak til plagene. Tvert imot, kroppslige plager kan være et uttrykk for en ubalanse i personens liv, en ubalanse som kanskje har vart over tid. Kroppen har kanskje «sagt fra» lenge, men fordi de fleste av oss ikke er vant til eller har kunnskap om at det å lytte til kroppen kan være viktig, så fortsetter vi å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler. Kurset handler bl.a. om å rette blikket innover, lære å lytte til kroppen, og lære om hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen.

På den måten kan deltakerne på kurset oppleve signifikant reduksjon i emosjonelt stress og tretthet (fatique). De opplever også økt tro på egne evner til å mestre smerter og andre symptomer.

livsstyrketrening
bottom of page