top of page
Gruppebilde Sørvika.jpg

PRODUKTER/TJENESTER

Når du kjøper våre produkter og tjenester bidrar du til vårt tiltaksarbeid. Produksjons- og servicearbeidet utføres av ansatte på varig tilrettelagt arbeid (VTA) og deltakere i arbeidsforberedende trening (AFT) sammen med arbeidsledere.

Økonomisk sett er det også ideelt for kommunene. Et alternativ for VTA-plass er tilbud om dagsenterplass som er betydelig mer ressurskrevende enn tilbud om varig tilrettelagt arbeid i vekstbedriften. Et eksempel er en av våre egne ansatte i VTA som tidligere bodde i bolig med kontinuerlig oppfølging fra kommunen og psykiatritjenesten. Etter en tid i varig tilrettelagt arbeid hos oss bor arbeidstakeren nå alene i leilighet uten bistand fra kommunen, har kjørt opp til førerkort og uttrykker god livskvalitet. Dette viser hvor viktig det er å ha en jobb å gå til, og føle at det er behov for deg i samfunnet. Et annet resultat av at arbeidstakeren fikk en VTA plass var at kommunen etter hvert kunne frigi ressursene, og oppnår på denne måten en økonomisk gevinst.

Fra mestring i arbeid skapes glede og personlig vekst – takk for at du støtter oss i vårt viktige arbeid.

bottom of page