top of page

ÅPENHETSLOVEN

Mitra-selskapene er underlagt kravene i åpenhetsloven (2021)

Det innebærer at vi gjør aktsomhetsvurderinger  som omfatter leverandører og forretningsforbindelser.

Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ved forespørsel gir vi informasjon om hvordan selskapet håndterer konsekvensene av forhold avdekket i aktsomhetsvurdering.

Henvendelser kan sendes til: firmapost@mitras.no

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page