LEDIGE STILLINGER

Økonomi- og administrasjonsleder

Mitra AS er en vekstbedrift med totalt 93 tiltaksplasser, derav 68 VTA og 25 AFT plasser. Vi har forretningsområder innen industri- og service produksjon og sysselsetter totalt 130 personer. Bedriften eies av kommunene Senja og Sørreisa. Mitra AS har lokasjoner i Sørreisa, Stonglandseidet, Gryllefjord og Senjahopen, vårt hovedkontor ligger på Finnsnes.

Stillingen inngår i lederteamet og har en viktig rolle i strategisk arbeid og videre utvikling av bedriften. Som økonomi- og administrasjonsleder har du det overordnede ansvaret for områdene økonomi, administrasjon, HR og personalforvaltning.

Stillingen har blant annet følgende oppgaver:

Økonomi

 • Sikre god økonomistyring herunder budsjettering, regnskap, rapportering og likviditetsstyring

 • Bistå avdelingsledere i budsjettering og resultatoppfølging

 • Følge opp arbeid med regnskap og lønn, samt periodiske rapporteringer

 • Bidra i strategiske oppgaver, kalkyler, priser, lønnsomhet, forretningsmodeller og samarbeidsavtaler.

HR

 • Sikre policy og systemer for god personalforvaltning og kompetanseutvikling

 • Sørge for gode rekrutteringsprosesser og personalhåndtering

 • Støtte for avdelingsledere i HR spørsmål

Administrasjon og drift

 • Utvikle administrasjonen for å sikre effektiv, hensiktsmessig og fleksibel drift

 • Ansvar for IT-funksjonen, og sikkerhetsrutiner knyttet til datasikkerhet og GDPR

 • I samarbeid med avdelingene, lage systemer for å ivareta godt arbeidsmiljø, HMS og internkontroll

 • Bygge opp og forvalte et positivt samarbeid med organisasjonene, samt delta aktivt i lønnsforhandlinger

Du vil få personalansvar for ansatte i administrasjonsavdelingen. Økonomi- og administrasjonsleder jobber tett med direktør. Stillingen rapporter til direktør og inngår i lederteamet.

Vi søker en økonomi og administrasjonsleder med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Høyere utdannelse og erfaring innen regnskap, økonomistyring, personalarbeid, forretningsutvikling og ledelse

 • Strategisk og analytiske ferdigheter

 • Erfaring med it-systemer innen økonomi, administrasjon og analyse

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og forståelse på norsk og engelsk

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og utfordrende arbeidsoppgaver

 • Lønn etter avtale

 • Gode forsikrings og pensjonsordninger

 • Kantine

 

Søknadsfrist: 11.10.20

Søknad med CV sendes til: jobb@mitras.no


Spørsmål om stillingen rettes til:

Administrerende direktør, Kjell Harald Hansen, tlf. 959 34 214,

evt. mail kjell.harald@mitras.no

Hovedkontor Finnsnes

Strandveien 110

9300 Finnsnes

Sørreisa

Øyjordnesvn. 1

9310 Sørreisa

Senjahopen

Mefjordveien 1419

9386 Senjahopen

Gryllefjord

Nerveien 77

9380 Gryllefjord

Stonglandseidet

Helsesentervn. 20

9392 Stonglandseidet

KONTAKT:

© 2020 Mitra AS

Levert av Mint Media AS